* 1 9 8 3 K o š i c E - Š a c a f o r m e r C z e c h o s l o v a k i a

.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.

 

Š T ú D i U M / E d u c a t i o n

 

2003 - 2009 Akadémia umení v Banskej Bystrici / Fakulta výtvarných umení /

/ ateliér maľby / prof. Stanislav Balko akad.mal./

Academy of Arts in Banska Bystrica /Faculty of Fine Arts /

Department of Painting /Studio of Painting, prof. Stanislav Balko /

1999 - 2003 Škola Úžitkového Výtvarnictva v Košiciach / odbor výstavníctvo /

 

.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​

K O L e K T Í v N E V ý S T a V Y / G r o u p e x h i b i t i o n s

2016 YAS-YOUNG ART SHOW - Piešťany SK

2016 Ona a On /spoločná výstava s Pavlom Mazákom/ Galerie cafe-Bistika- Medzev SK

2014 Myšlenkové záznamy / kresba, akvarel /Galerie Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem CZ

2014 P E S t r ý individualizmus / http://skapalpesfest.sk/pestry-individualizmus/ SK

2014 AMA / Partizánske, SK

2013 PES-TU-JEME / Koniareň, Trebišov SK

2013 SKRYTÉ TALENTY / Galerie Cafe , Medzev SK

2013 AMA / Partizánske, SK

2008 DVOJITÁ PORCIA / Partizánske, SK

2006 PEDAGÓG A ŠTUDENTI / Galerie výtvarného umění­ v Ostravě, Ostrava, CZ

.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.​.:.:.

S Y M p O Z I A

2009 / Artfarm / Tvorivé sympózium / Drienovec SK

2006 /6. ročník / Medzinárodný výtvarný plenér / Humenné SK

 
 
z U z A N A b A L L A s C h O v a (c) ZB

TOPlist